Trang trại điện mặt trời GELEX

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex Ninh Thuận 
Đơn vị giao thầu: Công ty CP SCI E&C

Công việc: Lắp đặt hệ thống thiết bị cơ điện nhà máy

Địa điểm: Xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Thời gian thực hiện: 1/12/2018 - 10/04/2019 

Công suất: 50MWp

Tổng mức đầu tư: