Thi công công trình "nhà máy điện mặt trời Hacom Solar"

    Ngày 30/5/2019, tại văn phòng công ty HAWEE đã diễn ra cuộc ký kết hợp đồng giữa ông Tiêu Thanh Long - Giám đốc Công ty Cổ phần HAWEE Xây dựng Công nghiệp và ông Trần Công Cường - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Sông Tiên về dự án “Thi công công trình nhà máy điện mặt trời Hacom Solar” tại tỉnh Ninh Thuận với hạng mục - Vận chuyển và lắp đặt hệ thống giá đỡ và tấm pin dự án Nhà máy điện mặt trời Hacom Solar.


     Trong quá trình thi công, Sông Tiên đã bàn giao và tiếp nhận, quản lý mặt bằng xây dựng, tiếp nhận và bảo quản tim, cốt, mốc giới công trình. Cung cấp nhân lực, máy móc, các thiết bị và bảo quản vật liệu để thi công đúng tiến độ đề ra. Sông Tiên luôn cử các kỹ sư kiểm soát và giám sát chất lượng công việc xây dựng và thi công công trình để đảm bảo công trình xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. 

 

     Luôn thực hiện tốt các công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ cho công nhân, đảm bảo thực hiện dự án an toàn và đúng tiến độ. Bởi vậy, Sông Tiên luôn giữ được uy tín không chỉ với các nhà đầu tư, nhà thầu đối tác mà hơn hết còn đào tạo được một lực lượng công nhân viên lành nghề trong thi công các công trình. 

 

    Các hạng mục công việc ký kết giữa Công ty Cổ phần HAWEE Xây dựng Công nghiệp và Công ty Cổ phần Xây lắp Sông Tiên được hoàn thành và nghiệm thu bàn giao vào Tháng 08/2019

 

Tổng quan Nhà máy điện mặt trời Hacom Solar