Sông Tiên góp mặt trong xây dựng công trình thủy điện Krông Pa 2

      Ngày 14/11/2016, đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng giữa Sông Tiên và Công ty Cổ phần Gia Lâm về dự án "Thi công xây dựng công trình thủy điện Krông Pa2". Đại diện hai bên có Ông Lê Bá Sơn - Giám đốc Sông Tiên và Ông Nguyễn Văn Chương - Tổng giám đốc Gia Lâm cùng nhau ký kết. 

      Theo thỏa thuận hai bên đã ký, Sông Tiên sẽ thực hiện toàn bộ công tác chế tạo, cung cấp vật tư, vận chuyển và lắp đặt hoàn thiện thiết bị đường ống áp lực bao gồm cả công tác thử nghiệm - Công trình thủy điện Krông Pa2 - tỉnh Gia Lai

 Đối với các công tác gia công, chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị 

- Sông Tiên đã đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật và các chỉ dẫn kỹ thuật được chủ đầu tư phê duyệt, các quy định về quản lý chất lượng của nhà nước.
- Tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình theo nghị định số 15/2013/NĐ - CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Quy trình chế tạo lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao đều tuân thủ theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8298:2009 và TCVN 8636:2011
- Quy trình làm sạch và sơn tuân thủ theo tiêu chuẩn ngành 14TCN79:2004

gia công đường ống dẫn

Gia công đường ống dẫn

Lắp đặt và sơn phủ đường ống áp lực

Đối với công tác bảo quản thiết bị 

     Các thiết bị đường ống áp lực khi vận chuyển đến công trường được Sông Tiên bảo quản nghiêm ngặt theo đúng quy trình bảo quản, bảo dưỡng thiết bị, biện pháp thi công được duyệt, tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng của Nhà nước và yêu cầu của Chủ đầu tư. 

     Về phía Công ty Cổ phần Gia Lâm cũng hỗ trợ cung cấp các vật tư chính bao gồm vật liệu thép tấm chế tạo ống chính, vật liệu sơn cho thép tấm ống chính tại bãi tập kết thuộc xưởng chế tạo của nhà thầu tại dự án thủy điện Krông Pa2. Đồng thời phối hợp với Sông Tiên lấy mẫu các loại vật liệu thép tấm và sơn để thí nghiệm, kiểm tra chất lượng theo đúng quy định hiện hành. 

    Công trình đã được hoàn thành với tổng tiến độ thi công trong vòng 10 tháng, và đến cuối tháng 9/2017, Sông Tiên bàn giao sản phẩm hoàn tất cho Công ty Cổ phần Gia Lâm và kết thúc dự án thành công trong sự phấn khởi, mong chờ của hai bên.