Nhà máy thủy điện Krông Pa2

Chủ đầu tư: Công ty CP Điện Gia Lai

Đơn vị giao thầu: Công ty Cổ phần Gia Lâm

Địa điểm: xã Đăkrông, huyện KBang, tỉnh Gia Lai 

Thời gian: 11/2016 - 05/2018

Công việc thực hiện: Gia công, chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị

Công suất: 49 MW 

Tổng mức đầu tư: