Nhà máy thủy điện Ca Nan 2

Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần SCI

Đơn vị giao thầu: Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9

Địa điểm: xã Chiêu Lưu và xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An 

Thời gian: T2/2017 - T8/2017

Công việc thực hiện: Lắp đặt đường ống áp lực và xi phông 

Công suất: 16 MW

Tổng mức đầu tư: