Năng lực thiết bị

Sông Tiên luôn trang bị đầy đủ máy móc thiết bị thi công chuyên dụng và các thiết bị thi công cơ giới, vận chuyển để phục vụ cho các dự án của công ty. Luôn cải tiến các thiết bị để đảm bảo năng suất, hiệu quả lao động và đảm bảo an toàn cho công nhân. Ở tại mỗi dự án, Sông Tiên đều theo dõi và bám sát công trình đảm bảo có đầy đủ thiết bị, máy móc cần thiết để thi công dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công tốt nhất.