Năng lực nhân sự

Năng lực nhân sự

 

     Triết lý nhân sự của Sông Tiên chính là chọn người tài, tập trung vào chất lượng và tinh giản bộ máy tổ chức giúp người đứng đầu quản lý công việc và nhân viên một cách dễ dàng hơn.   

 

Để vươn lên vị thế dẫn đầu, chúng tôi hiểu rằng nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố cốt yếu tạo nên thế mạnh về năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Vì vậy, Sông Tiên luôn luôn chú trọng tổ chức các khóa học, đào tạo thường xuyên cho cán bộ công nhân viên giúp họ nâng cao tay nghề và phát huy được năng lực trong công việc.

 

Nguồn nhân lực hiện nay có gần 400 cán bộ và công nhân viên lành nghề. Với đội ngũ công nhân viên có kinh nghiệm, tay nghề cao, đã thực hiện không ít các dự án xây lắp thi công lớn nhỏ của công ty trên khắp cả nước.