Năng lực kinh nghiệm

Trong những năm gần đây, nhờ đổi mới công nghệ, đầu t­­ư các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; bồi d­­ưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý các cấp và công nhân, kỹ thuật các chuyên ngành, bên cạnh đó sắp xếp, củng cố tổ chức bộ máy toàn Công ty. Sông Tiên đã đạt được những bước tiến mới, trúng thầu xây dựng nhiều công trình có vốn Liên doanh với n­­ước ngoài có giá trị lớn. Tất cả các công trình trên đều đảm bảo tiến độ, chất l­­ượng, các yêu cầu kỹ thuật, đư­­ợc các chủ đầu t­­­ư đánh giá cao.

 

Với gần 10 năm kinh nghiệm thực hiện thành công các dự án lớn nhỏ, Sông Tiên tự hào là một đơn vị có năng lực, có chỗ đứng nhất định trong ngành và đang ngày càng phát triển.