Lĩnh vực tư vấn

      Là đơn vị thi công các công trình xây dựng với gần 10 năm kinh nghiệm, Công ty Cổ phần Xây lắp Sông Tiên tự hào là nhà thầu uy tín về lĩnh vực thi công xây lắp. Định hướng trong kế hoạch phát triển dài hạn của mình, Sông Tiên tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh khác trong đó có “Lĩnh vực tư vấn”.

     

      Để một dự án thực hiện thành công, năng lực của nhà tư vấn đóng vai trò cực kỳ quan trọng, vì vậy chúng tôi luôn tập trung nghiên cứu những công trình đã và đang thi công, không ngừng trau dồi và tìm kiếm những chuyên gia tư vấn có năng lực làm tiền đề cho công tác tư vấn sau này.