Lĩnh vực thi công xây lắp

          " Thi công Xây lắp " là lĩnh vực hoạt động chủ chốt của Công ty Cổ phần Xây lắp Sông Tiên.

 

          Trong lịch sử gần 10 năm phát triển, Sông Tiên đã và đang định hướng trở thành là một trong những nhà thầu thuộc TOP nhà thầu uy tín nhất tại Việt Nam về " Thi công xây lắp "

 

          Một số công trình tiêu biểu chúng tôi đã và đang tham gia thi công như: Nhà máy Thủy điện Ca Nan 2, Canan 2, Nhà máy thủy điện Krong PA2, trang trại điện mặt trời GELEX …; dự án Nhà máy Điện mặt trời BIM 3, Vĩnh Hảo 6, HACOM SOLAR, dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Khe Diên , …