Lĩnh vực đầu tư

Nhận thấy sự phát triển nhanh và mạnh mẽ của lĩnh vực đầu tư vừa mang lại giá trị cho doanh nghiệp, vừa mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Sau khi đánh giá những tiềm năng phát triển lâu dài trong lĩnh vực đầu tư, Xây lắp Sông Tiên có định hướng mở rộng phát triển thêm “lĩnh vực đầu tư” để tạo đà phát triển cho doanh nghiệp. Hiện nay, công ty đang tập trung nguồn lực vào lĩnh vực thi công xây lắp, nhưng trong thời gian tới sẽ mở rộng thêm cả lĩnh vực đầu tư để đưa doanh nghiệp phát triển lên một tầm cao mới và đáp ứng được sự tin tưởng và kỳ vọng của quý khách hàng và đối tác.