Lĩnh vực đầu tư

 

      Trong kế hoạch phát triển dài hạn của mình đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi Công ty đã hoạt động trên mô hình Công ty Cổ phần. Công ty Cổ phần Xây lắp Sông Tiên tiếp tục định hướng và phấn đấu trở thành một trong những công ty xây dựng lớn mạnh tại Việt Nam và trong khu vực, cam kết phát triển bền vững với trách nhiệm xã hội cao nhất, góp phần xây dựng sự nghiệp phát triển của đất nước.

 

      Và "Đầu tư xây dựng" là một lĩnh vực Công ty đề ra trong mục tiêu dài hạn của mình.

 

     Để đáp ứng được định hướng phát triển như vậy, Sông Tiên luôn liên tục trau dồi, phát triển kinh nghiệm, ứng dụng sự tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực hiện công trình, đổi mới thiết bị, đào tạo nhân sự chủ chốt và không ngừng học hỏi ở các đối tác, điều tra, khảo sát và thi công xây lắp nhiều dự án lớn nhỏ ở nhiều mảng khác nhau để ngày càng tích lũy  năng lực thực hiện dự án tổng thể.