Gia công cơ khí cho dự án Nhà máy thủy điện La tó tỉnh Quảng Trị

     Dự án Thủy điện La Tó được xây dựng tại thôn La Tó, xã Húc Nghì, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, với công suất thiết kế 15,6 MW, tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng. Dự án được triển khai từ quý I/2018 và đến năm 2019 thì phát điện cho bà con. 

 

    Đánh giá được tiềm năng và tính khả thi khi thực hiện dự án, đầu tháng 10/2018, Sông Tiên đã ký kết hợp đồng với Công ty CP Sông Đà 10 để Gia công các thiết bị cơ khí thủy công cho công trình thủy điện La Tó. Theo đó, Sông Tiên thực hiện các đầu mục yêu cầu theo bản vẽ thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt, áp dụng tiêu chuẩn TCVN8299:2009 với khối lượng gia công khoảng 420.000 kg.

 

Bao gồm các hạng mục:

- Gia công tổ hợp các phân đoạn đường ống áp lực (95.000 kg)

- Hoàn thiện các phân đoạn đường ống áp lực (210.350 kg)

- Hàn dở dang các phân đoạn đường ống áp lực (10.150 kg)

- Khối lượng vát mép (50.250 kg)

- Cánh van sửa chữa sự cố cống xả cát ( 6.260 kg)  

 

Một số hình ảnh thực hiện dự án của Sông Tiên:

 

 

Gia công các thiết bị cơ khí thủy công 

 

 

Gia công các đường ống áp lực 

 

Sông Tiên đã bố trí các cán bộ đủ năng lực và kinh nghiệm để lập hồ sơ thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật của dự án. Chuẩn bị nhân lực, tư trang, bảo hộ lao động phục vụ thi công công trình. Trong quá trình thực hiện, hai bên đã cùng nhau giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong khi chế tạo giúp dự án hoàn thành đúng chỉ tiêu và tiến độ.