Dự án Nhà máy ĐMT Vĩnh Hảo 6

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Vĩnh Hảo 6

Bên giao thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HPOWER

Địa điểm: Xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Thời gian: Tháng 3/2019

Công việc thực hiện: Lắp đặt hệ thống điện

Công suất: 50MW (DC)

Tổng mức đầu tư dự kiến: