Dự án Nhà máy ĐMT Hacom Solar

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings

Đơn vị giao thầu: Công ty CP HAWEE Xây dựng Công nghiệp

Địa điểm: Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Thời gian thực hiện: 01/06 - 10/08/2019

Công việc: Vận chuyển và lắp đặt hệ thống giá đỡ và tấm pin

Công suất: 50 MWp

Tổng mức đầu tư: