Dự án Nhà máy ĐMT Bim 3

Chủ đầu tư: Tập đoàn BIM GROUP

Bên giao thầu: Công ty TNHH xây dựng SEOGWOO (Việt Nam)

Địa điểm: Khu công nghiệp Phước Minh, huyện Minh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Thời gian: 

Công việc thực hiện: Lắp đặt hệ thống điện

Công suất: 50MWp (DC)

Tổng mức đầu tư dự kiến: