Dự án mở rộng Nhà máy TĐ Khe Diên

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực 3 và Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam
Đơn vị giao thầu: Công ty Cổ Phần Sông Ba

Địa điểm: xã Quế Ninh, Quế Sơn, Quảng Nam
Thời gian thực hiện: Tháng 5/2019 
Công việc thực hiện: Cung cấp nhân công, máy thi công thực hiện gia công, chế tạo, tháo dỡ và lắp đặt hoàn thiện đường ống áp lực
Công suất: 9MW 
Tổng mức đầu tư