Công trình thủy điện La Tó

Chủ đầu tưCông ty Cổ phần Thành An

Đơn vị giao thầu: Công ty CP Sông Đà 10

Thời gian thực hiện: Tháng 10/2018

Địa điểm: Nhà máy của Sông Đà 10 tại khu Công nghiệp Hòa Khánh - Đà Nẵng

Công việc thực hiện: Gia công thiết bị đầu mục cơ khí thủy công

Công suất: 12,6 MW 

Tổng mức đầu tư: